Techninės prekybos taisyklės ir rodikliai


Imigracija Paraiška dėl prekių tiekimo elektroniniam aukcionui.

Alternatyvūs veiklos rodikliai - Šiaulių bankas

Paraiškos dėl dalyvavimo aukcione pildymo pavyzdys. Pasiūlymus pateikti galima dviem būdais Kokie yra įstatymų nustatyti reikalavimai pirmosioms paraiškų dalims pagal FZ, kodėl jie gali atmesti pirmąją paraiškos dalį ir kaip to išvengti, pasakysime straipsnyje.

Pagal teisės aktus pareiškėjo pateiktos paraiškos dalyvauti rangovo vietoje pateikiamos dvi dalys. Abi dalys vienu techninės prekybos taisyklės ir rodikliai uždedamos elektroninė platforma Pirmoji paraiškos dėl dalyvavimo aukcione pagal FZ dalis yra pagrindas, nes būtent joje pateikiama klientui svarbiausia informacija, patvirtinanti rangovo atitiktį nustatytiems reikalavimams.

Pagal įstatymą dokumente privaloma pateikti tam tikrą informaciją atsižvelgiant į tiekiamų produktų rūšį. Kokie reikalavimai keliami pirmosioms programų dalims? Pristatydami prekes turite nurodyti: Dalyvio sutikimas elektroninis aukcionas produktų tiekimui pagal sutarties sąlygas ir kliento dokumentus, Tikslios prekių savybės, nurodant, ar jos atitinka nurodytus reikalavimus, išsamus aprašymas, Jei yra: prekės ženklas, paslaugos ženklas, prekės pavadinimas, patentai, naudingieji modeliaipramoniniai dizainai, Prekių gamybos šalies pavadinimas, Sutartyje nustatytų reikalavimų atitikimo verčių aprašymas.

Teikiant paslaugas ir atliekant darbus būtina nurodyti: Aukciono dalyvio sutikimas teikti tam tikras paslaugas ar darbus laikantis sutartyje ir kliento dokumentuose nurodytų sąlygų.

Jei prekės naudojamos dirbant ir teikiant paslaugas: Aukciono dalyvio sutikimas teikti šias paslaugas ar darbus, taip pat sutikimas naudoti nurodytas prekes.

52007PC0031

Šiuo atveju prekėms taikomi tie patys reikalavimai kaip ir prekių pristatymui. Techninės prekybos taisyklės ir rodikliai tekstinio turinio, pirmojoje konkurso priėmimo formoje taip pat gali būti sutarties tekste esantys piešiniai, eskizai, nuotraukos ir kiti produktų atvaizdai. Svarbu prisiminti, kad pirmoji paraiškos dalis yra anoniminė, tai yra, dokumento tekste neturėtų būti nurodytas rangovo vardas. Tuo pačiu metu, kai rangovas surašo paraišką ant įmonės firminio blanko, šis faktas dažnai nėra atmetimo priežastis.

Techninės prekybos taisyklės ir rodikliai

Kodėl pirmoji paraiškos dalis buvo atmesta? Pirmas paraiškų dalis galima atmesti keliais atvejais: Jei rangovas paraiškos tekste nepateikė pilnas sąrašas reikalinga informacija apie produktą, paslaugą ar darbą, Jei rangovas sąmoningai pateikė neteisingą ar iškraipytą informaciją, Jei rangovo paraiškoje siūlomos prekės, paslaugos ar darbai neatitinka elektroninio aukciono dokumentų reikalavimų.

Norėdami neatmesti pirmosios paraiškos dalies pagal FZ, ją pildydami turite atidžiai apsvarstyti sutartyje nustatytus reikalavimus.

Užpildytos formos turi tiksliai atitikti įstatymų nustatytas taisykles, nurodyti itin tikslius ir teisingus prekių savybių rodiklius, atidžiai apsvarstyti techninę užduotį. Be to, rangovas taip pat turėtų atidžiai apsvarstyti gamintojo pavadinimą, nes net ir atsitiktinė pavadinimo klaida bus laikoma neteisinga informacija, todėl techninės prekybos taisyklės ir rodikliai reikės atmesti.

Aukciono komisija patikrina pirmųjų dalių atitiktį aukciono reikalavimams per ne ilgesnį kaip septynių dienų laikotarpį nuo dokumentų pateikimo termino dienos. Šio sidabro prekybos rodikliai data buvo m. Kovo 22 d. Tai taip pat bus naudinga tiek pradedantiesiems, tiek patyrusiems pirkimų dalyviams. Straipsnio tema skirta paraiškų dalyvauti dalyvaujant elektroniniame aukcione rengimo ir registravimo ypatumams.

Apsvarstykime pirmosios ir antrosios dalių tvarką, pateikimo terminus ir svarstymo sąlygas. Elektroninis aukcionas elektroninis aukcionas Elektroninis aukcionas arba aukcionas m. Savo ruožtu aukcione nurodomi konkurencingi metodai, pagal kuriuos klientai nustato tiekėjus ir kurie yra reglamentuojami teisės aktų lygmeniu FZ 24, 44 straipsniai.

Informaciją apie pirkimą klientas pateikia elektroninei prekybos platformai, kur neribotas skaičius asmenų gali su ja susipažinti 59, FZ straipsniai.

Elektroninis aukcionas yra labiausiai paplitęs būdas nustatyti tiekėją. Dalyvavimo elektroniniame aukcione sąlygos Dalyvauti elektroniniame aukcione gali pradedantieji be teritorinių apribojimų. Apsvarstykite, ko tam reikia. Patobulinto kvalifikuoto elektroninio parašo buvimas, kurį galima gauti bet kuriame sertifikavimo centre, patvirtintame Rusijos Federacijos Skaitmeninės plėtros, ryšių ir žiniasklaidos ministerijos; Dalyvio registracija vieningoje informacinėje sistemoje UIS svetainėje www.

Pastaba: Jei akreditacija buvo atlikta iki m. Gruodžio 31 d. Elektroninių aukcionų dokumentų sudarymas Pastebėti; Pirkimo dalyko pavadinimas, aprašymas, darbo sąlygos, paslaugos, NMCK pagrindimas; Paraiškos pildymo instrukcijos, jos struktūros reikalavimai.

Klientas neturi teisės riboti dalyvių skaičiaus ir jų prieigos prie pirkimo reikalavimų; Paraiškų padavimo ir svarstymo terminai; Elektroninio aukciono sąlygos; Užsienio valiutos kursas rublio atžvilgiu; Sutarties dydis, terminas, tvarka ir reikalavimai; Kliento teisė atlikti teisinius sutarties sąlygų pakeitimus; Informacija apie aukciono organizatorius, sutarties sąlygas, priemones siekiant išvengti sutarties; Paaiškinimų sąlygos ir tvarka; Teisingai vienašališkas nutraukimas sutartis; Sutarties projektas.

Balansavimo tvarka

Svarbus dalykas! Paraiškos pildymo instrukcijos yra privaloma dokumentų dalis. Jei jo nėra, tai yra kliento pažeidimas. Reikalavimai pirkimų dalyviams Pagal techninės prekybos taisyklės ir rodikliai straipsnį, FZ, klientų reikalavimai skirstomi į 2 kategorijas: uniforma bendra ir papildomas Ši problema sutampa su programų tema, todėl mes ją apsvarstysime išsamiau. Vienodi bendrieji reikalavimai Likvidavimo nevykdymas ir sprendimo nebuvimas arbitražo teismas dėl nemokumo bankroto ir dėl bankroto bylos iškėlimo; Veiklos nestabdymas, remiantis Rusijos Federacijos administracinių nusižengimų kodeksu, paraiškos padavimo dieną; Jokių mokesčių, rinkliavų, kitų privalomų mokėjimų įsiskolinimų nėra, išskyrus sumas, kurių dalyvis turi atidėjimą, įmokų planą, investicinio mokesčio kreditą; Nuteisti už ekonominius nusikaltimus, išskyrus asmenis, kurių teistumas panaikintas arba panaikintas; Trūksta traukos administracinius nusižengimus pagal Rusijos Federacijos administracinio kodekso Papildomi reikalavimai Lėšų prieinamumas darbams, paslaugoms atlikti; Įrangos ir kitų materialinių išteklių, skirtų darbams atlikti, paslaugoms, nuosavybė Darbo patirtis ir verslo reputacija, susijusi su pirkimo dalyku; Specialistų ir darbuotojų, turinčių kvalifikaciją atliktų darbų srityje, prieinamumas, taip pat jų skaičius, reikalingas darbui ir paslaugoms atlikti.

Atskiras reikalavimas yra reikalavimas dėl kliento teisės pateikti informaciją apie tai, kad nesąžiningų tiekėjų registre RNP nėra informacijos apie pirkimo dalyvį.

Neteisėti kliento reikalavimai pirkimo dalyviui kaip paraiškos dalis Nenurodytas įstatymų pavyzdžiui, kvalifikacijos, gamybos pajėgumų ir finansinio mokumo ; Dėl dokumentų ir informacijos, techninės prekybos taisyklės ir rodikliai nenumato FZ, teikimo pavyzdžiui, dėl licencijos suteikimo, jei veiklos rūšis pagal sutartį nėra licencijuojama, arba dokumentų, patvirtinančių prekių kokybę, jei jie perduodami kartu su techninės prekybos taisyklės ir rodikliai pristatant ; Į registracijos ir dalyvavimo paraiškos formą; Dėl sutarties kainos apskaičiavimo pateikimo, nurodant visų daiktų išlaidas; Dėl dokumentų, patvirtinančių faktą, kad pirkimo dalyvis neturi mokesčių, rinkliavų ir kitų privalomų mokėjimų, pateikimo; Dėl vykdytojų pritraukimo koordinavimo; Iki pirkimo dalyvio registracijos datos.

Paraiškų dalyvauti elektroniniame aukcione pateikimo tvarka Rengiant dokumentą, darbas yra atsakingas ir kruopštus, reikalauja didžiulių žinių, įgūdžių ir patirties.

techninės prekybos taisyklės ir rodikliai

Vienoje tokioje paraiškoje gali būti keli šimtai prekių, turinčių sudėtingų savybių ir savybių. Kaip minėjome aukščiau, gali kreiptis EIS portale užsiregistravę ir elektroninių prekybos platformų akredituoti asmenys. Paraiška susideda iš dviejų dalių.

  • Ataskaita apie Lietuvos prekybos mokslinės techninės draugijos personalinė įmonė "KOMIDA" Dokumentai Dėl Prekybos naftos produktais taisyklių patvirtinimo Lietuvos prekybos mokslinės techninės draugijos PĮ "KOMIDA" ataskaita Techninės prekybos taisyklės ir rodikliai Santrauka I Šiltnamio efektą sukeliančių dujų techninės prekybos taisyklės ir rodikliai mažinimas — vienas iš pagrindinių mūsų laikų iššūkių.
  • Сьюзан ввела личный код из пяти знаков, и экран потемнел.
  • Dvejetainiai variantai iš kur pinigai
  • Forex perspektyvos helsinkis

Pirmosios dalies kompozicija Dalyvio sutikimas dėl prekių tiekimo, darbo atlikimo, paslaugų teikimo toks sutikimas duodamas naudojant ETP techninės ir programinės įrangos funkcionalumą ; Jei aukciono dalykas yra prekių pirkimas arba darbų, paslaugų, kurioms atlikti naudojamos prekės, pirkimas, tuomet reikia nurodyti šią informaciją: - prekių kilmės šalies pavadinimas pagal 1 str.

Pastaba: Pirmoje paraiškos dalyje neturėtų būti informacijos apie organizaciją, taip pat ji turėtų būti surašyta įmonės firminiame blanke.

EUR-Lex - PC - LT

Antrosios dalies kompozicija Dalyvio pavadinimas, vieta juridiniam asmeniuipašto adresas, vardas ir pavardė jei yrapaso informacija, gyvenamoji vieta fizinis asmuotelefono numeris, TIN ar panašus dokumentas skirtas užsienio asmuo atsižvelgdamas į savo valstybės įstatymus; Tokio aukciono dalyvio atitiktis 31, FZ straipsnių jei yra reikalavimams arba šių dokumentų kopijoms, taip pat atitikties deklaracijai kurią teikia ETP techninės ir programinės įrangos funkcionalumas ; Dokumentų, patvirtinančių prekių, darbų, paslaugų atitikimą pagal Rusijos Federacijos teisės aktus, kopijos jei šis reikalavimas nustatytas dokumentuose ; Sprendimas patvirtinti ar sudaryti svarbų sandorį arba jų kopijąjei šį reikalavimą nustato Rusijos Federacijos įstatymai; Dokumentai arba kopijospatvirtinantys elektroninio aukciono dalyvio teisę gauti lengvatas pagal FZ 28 ir 29 straipsnius; Dokumentai arba kopijosjei dalyvis patenka į nacionalinio režimo 14, FZ straipsnių taikymo sritį.

Deklaracija dėl priklausymo mažoms įmonėms ar socialiai orientuotoms ne pelno organizacijoms tuo atveju, jei klientas nustatė apribojimus pagal FZ 30 straipsnio 3 dalį pateiktas naudojant ETP programinę ir techninę įrangą. Pirmųjų paraiškų dalių nagrinėjimo tvarka ir terminai Pirmąsias dalis aukciono komisija tikrina, ar dalyvis sutinka dėl prekių tiekimo, darbų atlikimo, paslaugų atlikimo, taip pat nurodė konkrečius prekių rodiklius ir charakteristikas, numatytas dokumentuose ir FZ 66 straipsnio 3 dalyje; Pirmosios paraiškų dalys nagrinėjamos per 7 dienas nuo jų pateikimo.

Jei NMCK yra mažiau nei 3 milijonai rublių, jie turi tai apsvarstyti per 1 darbo dieną.

Alternatyvūs veiklos rodikliai

Patikrinusi pirmąsias paraiškos dalis, Komisija priima sprendimą dėl dalyvio įtraukimo į pirkimą arba dėl atsisakymo, kaip numatyta FZ 66 straipsnio 3 ir 4 dalyse.

Atsisakymo leisti dalyvauti elektroniniame aukcione atvejai Netiksli informacija ar informacijos trūkumas, nurodytas 3 str. Atsisakymas dėl kitų priežasčių neleidžiamas. Pirmųjų paraiškų dalių ir jos turinio svarstymo protokolas Apsvarstžius pirmąsias dalis, komisija parengia protokolą ir jį pasirašo visi nariai ne vėliau kaip iki svarstymo pabaigos.

Protokolo sudėtis: Programos identifikavimo numeriai; Informacija apie pirkimo dalyvio priėmimą ir pripažinimą, jam suteiktas identifikavimo numeris, taip pat informacija apie atsisakymą su pagrindimu; Kiekvieno aukciono komisijos nario sprendimas kiekvieno dalyvio atžvilgiu dėl priėmimo ar atsisakymo; Informacija apie prekių, darbų, paslaugų, kurioms ji taikoma, pasiūlą nacionalinis traktavimas 14 FZ straipsnis.

Klientas išsiunčia protokolą ETP operatoriui iki paraiškos svarstymo laikotarpio pabaigos, o po to jis paskelbiamas vieningoje informacinėje sistemoje. Protokole pateikiama informacija apie nepavykusį aukcioną tuo atveju, jei visi pateikti pasiūlymai atmetami arba į pirkimą įleidžiamas tik vienas dalyvis.

Operatoriui gavus protokolą, dalyviai per vieną valandą gauna pranešimą apie komisijos sprendimą, susijusį su jų prašymais dėl priėmimo ar atsisakymo, pateisinant nesilaikymo priežastis.

Didesnė rodiklio reikšmė tapatinama su efektyvesniu turto panaudojimu. Aukštesnė rodiklio reikšmė vertinama kaip geresnė. Rodiklis parodo, kiek vienam pajamų eurui tenka išlaidų.

Antrųjų paraiškų dalių nagrinėjimo tvarka ir terminai Antrąsias dalis ETP operatorius išsiunčia klientui per valandą po elektroninio aukciono protokolo paskelbimo. Komisija tikrina, ar jie atitinka 68 FZ 68 straipsnio 19 dalies reikalavimus. Pastaba: Apsvarstžiusi antrąsias dalis, komisija turi nuspręsti dėl paraiškų atitikimo neatitikimo dokumentacijos reikalavimams.

Iš tokios medžiagos tiesiogiai vegetatyviniu būdu per tam tikrą etapų skaičių išauginta medžiaga, vegetacijos metu patikrinta ir pripažinta neužkrėsta kokiu nors virusu ar į virusą panašiu patogenu, auginta ir laikyta sąlygomis, užtikrinančiomis, jog ji nebus užkrėsta, taip pat laikoma neužkrėsta virusais. Konkretus etapų skaičius nurodomas atitinkamos rūšies sąraše, sudarytame pagal 4 straipsnį; h tirta dėl virusų medžiaga: medžiaga, kuri buvo ištirta taikant tarptautiniu mastu pripažintus mokslinius metodus ir pripažinta neužkrėsta; vegetacijos laikotarpiu patikrinta ir pripažinta neužkrėsta virusais ar į virusus panašių patogenų simptomais, laikyta sąlygomis, užtikrinančiomis, jog ji nebus užkrėsta, ir nustatyta, kad tam tikra rūšis neužkrėsta jokiais Bendrijoje žinomais virusais ar į virusus panašiais patogenais, galinčiais sumažinti medžiagos naudingumą. Iš tokios medžiagos tiesiogiai vegetatyviniu būdu per tam tikrą etapų skaičių išauginta medžiaga, vegetacijos metu patikrinta ir pripažinta neužkrėsta kokiu nors virusu ar į virusą panašiu patogenu, auginta ir laikoma sąlygomis, užtikrinančiomis, jog ji nebus užkrėsta, taip pat laikoma tirta dėl virusų. Dauginamąja medžiaga ir vaisiniais augalais gali prekiauti tik akredituoti tiekėjai ir tik tuo atveju, jei jie laikosi 4 straipsnyje minimame sąraše nustatytų reikalavimų, keliamų CAC medžiagai. Superelitinė, elitinė ir sertifikuota medžiaga negali būti sertifikuojama, jei ji nepriklauso 9 straipsnio 2 dalies i punkte nurodytai veislei ir neatitinka atitinkamai kategorijai keliamų 4 straipsnyje minimame sąraše nustatytų reikalavimų.

Tam naudojamas elektroninių aukcionų dalyvių, akredituotų ETP, registras. Pastaba: nuo m. Svarstymas prasideda nuo dalyvio, kuris pasiūlė mažiausią kainą, ir tęsiasi tol, kol bus priimtas sprendimas dėl 5 pasiūlymų atitikties. Visos paraiškos bus nagrinėjamos, jei buvo pateikta mažiau nei 10 dalyvių paraiškų, o reikalavimus atitinka mažiau nei 5.

V. Krivaičio prekybos įmonė

Jei paraiškų buvo 10, bet ne 5, likusias dalis operatorius siunčia klientui, atsižvelgdamas į reitingą 68 FZ straipsnio 18 dalis. Antrosios dalys svarstomos per 3 darbo dienas nuo elektroninio aukciono protokolo paskelbimo dienos. Paraiškos pripažinimo neatitinkančia atvejai Informacijos nepateikimas pagal Priešingu atveju tai bus laikoma pažeidimu. Apibendrinantis techninės prekybos taisyklės ir rodikliai ir jo turinys Svarstymo rezultatai, visų komisijos narių parašai. Įtraukta į ETP ir į EIS ne vėliau kaip per vieną dieną po pasirašymo; 5 reikalavimus atitinkančių programų identifikavimo numeriai; komisijos sprendimas, jei pripažįstama mažiau nei 5 paraiškos; Sprendimas dėl dokumento reikalavimų laikymosi nesilaikymopagrindžiant ir nurodant įstatymo nuostatas; Dalyvis tampa nugalėtoju, jei paraiška atitinka reikalavimus, o siūloma kaina techninės prekybos taisyklės ir rodikliai mažiausia tarp kitų; arba didžiausia, jei aukcionas buvo surengtas siekiant padidinti kainą pagal 68 FZ 68 straipsnio 23 dalį.

Jei visi pasiūlymai neatitiko reikalavimų arba atitiko tik vieną pasiūlymą, elektroninis aukcionas negalioja. Prieš pildydami paraišką, atidžiai išnagrinėkite elektroninio aukciono dokumentaciją, kad svarstymo metu jūsų neatstumtų; Jei kažkas neaišku arba radote pažeidimo faktų, atsiųskite prašymą paaiškinti dokumento nuostatas ne daugiau kaip 3 prašymai ; Iš anksto paruoškite informaciją antroje dalyje, leiskite ją saugoti kompiuterio darbalaukyje ir ji bus prieinama.

Šią informaciją galite naudoti norėdami dalyvauti kituose aukcionuose, ir jums nereikės iš naujo paruošti dokumentų paketo; Jei klientas pateikia paraiškos paruošimo formą ir rekomendacijas kaip dalį dokumentų, jų laikykitės; Patikrinkite užimtumą pinigai savo specialioje paskyroje, kad užblokuotumėte juos kaip programos saugumą. Geriau, kad suma būtų su marža, nes vietos coinmarketcap total market cap ima mokestį.

Vis dar turite klausimų? Tada paprašykite jų toliau šio straipsnio komentaruose. Aukciono paraišką sudaro 2 dalys. Kliento komisija juos apsvarsto iš eilės, tačiau abi dalys pateikiamos vienu metu. Kas yra 1 paraiškos dalis, kaip ją teisingai užpildyti ir kodėl ji gali būti atmesta, pasakysime straipsnyje.

Donchian kanalas

Kokia yra pirmoji paraiškos dalyvauti aukcione dalis Tai apima dalyvio sutikimą įvykdyti būsimos sutarties sąlygas. Sutikimas pateikiamas bet kokia forma. Kai kurios ETP savo tinklalapiuose skelbia rekomenduojamas dokumentų formas.

Pavyzdį galima peržiūrėti ten. Mes rekomenduojame nurodyti, kad dalyvis sutinka vykdyti įsipareigojimus pagal kliento sąlygas, kurie nekeičiami. Reikalaujama nurodyti tikrąją vertę nurodytose ribose. Atskirai pažymime, kad kartais paraiškų rengimo instrukcijose dalyvis reikalauja nurodyti konkretūs rodikliaikurią jis gali sužinoti tik gaudamas konkrečią partiją arba patikrinęs.

TOP 10 Day Trading Mistakes YOU NEED TO KNOW!!!

Jei taip, paprašykite paaiškinti dokumentus ir nurodykite galimą konkurencijos ribojimą. Taip pat galite skųstis FAS. Jei naudojate santrumpas, pavadinimus, įsitikinkite, kad jie yra visuotinai priimti ir suprantami klientui. Rekomenduojame naudoti tuos pačius matavimo vienetus ir metrikos vertes, kaip ir aukciono dokumentuose. Pirmosios paraiškos aukcionui pagal FZ užpildymo pavyzdys Apsvarstykite pirmosios paraiškos dalies užpildymo pavyzdį, kad gautumėte konkretaus pirkimo pavyzdį Įtraukite teiginį, techninės prekybos taisyklės ir rodikliai tiekėjo duomenys bus pateikti antroje pasiūlymo dalyje.

Tada įveskite pranešimo numerį - Nepamirškite apie procedūros pavadinimą. Mūsų atveju produktai perkami maistui mokykloje. Vardą galite pamatyti pranešime. Tada įveskite siūlomo produkto aprašymą. Mūsų atveju tai yra dešros. Techninės sąlygos ". Prikabinti failai Pirmosios paraiškų dalys forma. Apsvarstykime instrukcijų, kaip užpildyti pirmąją paraiškų dalį, pavyzdį. Paraiškas dalyvauti atvirame aukcione elektronine forma teikia tik užsakymo dalyviai, gavę akreditaciją elektroninėje platformoje.

Užsakymų pateikimo dalyvis gali pateikti tik vieną paraišką dalyvauti biržoje parduodami pasirinkimo sandoriai vs otc aukcione elektronine forma. Paraiška dalyvauti viešajame aukcione elektronine forma, kurią parengė dalyvis pateikdamas užsakymą, turi būti surašytas rusų kalba.

Be to, tai yra tendencija, nes siekiama nustatyti, kuri yra pagrindinė akcijų tendencija. Jos grafinis vaizdas yra tarsi dinamiškas prekybos kanalas. Ką reiškia dinamiškas? Kuris yra kanalas, kuris keičiasi judant kainai. Jo išvaizda yra tokia: Kaip matome grafikoje, jo išvaizda yra labai paprasta.

Visi dokumentai, įtraukti į paraišką dalyvauti atvirame aukcione elektronine forma, turi būti aiškiai įskaitomi. Informacija, pateikta paraiškoje dalyvauti atvirame aukcione elektronine forma, neturėtų leisti aiškinti dviprasmiškai. Užsakymo dalyvis pirmoje paraiškos dėl dalyvavimo atvirame aukcione elektronine forma kiekvienam prekių vienetui darbui atlikti naudojamos prekėskuris yra atskirai pagamintos prekės, kuriai jų savybių reikalavimus nustato klientas, dalyvis turi pateikti konkretų pasiūlymą t.

Formuodamas pirmąją paraiškos dalį, užsakymo pateikimo dalyvis nurodo konkretų kliento nustatytą rodiklio vertę pagal šios instrukcijos reikalavimus. Nurodydamas konkrečias charakteristikas, dalyvis turi vadovautis šia instrukcija ir atsižvelgti į tai, kad privaloma nurodyti visų parametrų matavimo vienetus.

Jei Klientas nenurodo matmenų matavimo vienetų, laikoma, kad jie nurodyti milimetrais. Dalyvis, pateikdamas užsakymą paraiškoje, turi nurodyti ir konkrečių parametrų vertes, ir matavimo vienetus.

techninės prekybos taisyklės ir rodikliai

Išimtis yra produkto ar medžiagos temperatūros verčių nurodymas. Jei Klientas nurodo kelis vienas kitą išskiriančius prekių pavadinimus, prekių ženklus ar savybes, užsakymo pateikimo dalyvis privalo pasirinkti ir nurodyti vieną gaminį bei jo specifines savybes. Produkto parametrų pavadinimai, pavyzdžiui, didžiausias triukšmo lygis, nekeičiami ir specifikuojami.

techninės prekybos taisyklės ir rodikliai

Šis simbolis, pridedamas prie bet kokio parametro, išskyrus dydį, turėtų būti aiškinamas kaip Kliento nustatyta rodiklio tolerancijos riba ir jo negalima pakeisti. Nurodant reikiamą parametrą su išnaša, pavyzdžiui, skaldos 1 dalis, šis rodiklis turi būti laikomas nepakitusiu, turėdamas diapazono vertę.

  • Spausdinti Valstybinė energetikos reguliavimo taryba m.
  • Geriausi techniniai prekybos rodikliai.
  • Hot crypto prediction 2022
  • Skalpavimo strategijos dvejetainiai variantai

Tais atvejais, kurie nėra tiesiogiai aprašyti šiame vadove, apsvarstykite, ar rodikliai nepasikeitė. Prekių parametrai, rodikliai, kurie yra sąmatos dokumentuose, turi būti nurodyti pirmojoje paraiškos dalyje, jei šių medžiagų techninių charakteristikų rodiklių reikalavimai nėra nustatomi Kliento priede Nr.

Vietinė sąmata yra neatsiejama aukciono dokumentų techninės dalies dalis, įskaitant šio aukciono metu atliekamų darbų apimties ir kainos nustatymą. Vieninga kliento komisija, svarstydama pirmąsias paraiškų dalis, gali savo iniciatyva patikrinti siūlomų prekių ir prekės ženklų rodiklių verčių atitiktį.

Pateikus melagingą informaciją, paraiška dalyvauti varžytynėse gali būti pripažinta netinkama aukciono dokumentacijos reikalavimams, o tai reiškia pirkimo dalyvio atsisakymą leisti dalyvauti aukcione elektronine forma. Jei elektroninėje aukciono dokumentacijoje yra prekės ženklo nuoroda jo žodinis žymėjimas jei yrapaslaugų ženklas jei yraįmonės pavadinimas jei yrapatentai jei yranaudingi modeliai jei yrapramoninis dizainas jei yraprekių kilmės vietos pavadinimas arba prekių, siūlomų naudoti dirbant, gamintojo vardas, elektroninio aukciono dalyvis pareiškia sutikimą naudoti prekes, kurių atžvilgiu tokio aukciono dokumentuose yra prekės ženklo nuoroda jos žodinis pavadinimas, paslaugų ženklas, prekės pavadinimas, patentai, naudingi modeliai, pramoninis dizainas, kilmės vietos nuoroda techninės prekybos taisyklės ir rodikliai gamintojo pavadinimas.

Tuo atveju, jei pirkimo dalyvis siūlo pristatyti produktą, naudojamą atliekant darbus, kuris yra lygiavertis elektroniniame aukciono dokumente nurodytam produktui, kuriam yra prekės ženklas jo žodinis žymėjimas jei yrapaslaugos ženklas jei yra. Jei elektroniniame aukciono dokumente nėra prekės ženklo jei toks yrapaslaugų ženklo jei yraprekės pavadinimo jei yrapatentų jei yranaudingų modelių jei yrapramoninių dizainų jei yra, prekių kilmės vietos pavadinimas arba gamintojo pavadinimas, elektroninio aukciono dalyvis nurodo prekės ženklą jo žodinį pavadinimąpaslaugų ženklą, įmonės pavadinimą, patentus, naudingus modelius, pramoninius dizainus, prekių kilmės vietos pavadinimą arba prekių, kurias siūloma naudoti atliekant darbus, gamintojo pavadinimą ir konkretūs prekių, siūlomų naudoti atliekant darbus, rodikliai, atitinkantys elektroninio aukciono dokumentuose nustatytas vertes.

techninės prekybos taisyklės ir rodikliai

Kategorija: Straipsnyje bus kalbama apie tai, kokia informacija turėtų būti pateikta pirmojoje paraiškos dalyvauti elektroniniame aukcione dalyje. Be to, išanalizuosime, kaip klientai vertina šią informaciją ir nuspręsime, ar priimti tiekėją į procedūrą. Kas turėtų būti pirmojoje paraiškos dalyje Informacijos rinkinys priklauso nuo to, kas yra: produktas; paslauga darbaskuriai suteikti įvykdyti reikalingos prekės.

Jei perkamas produktas Pirmoje paraiškos dalyje dalyvis išreiškia savo noras pristatyti prekesatitinkančios duotas charakteristikas. Be to, patvirtinamas dalyvio sutikimas su pristatymo sąlygomis, kurias klientas nurodo dokumentacijoje.