Prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemos eilės, XI Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas


Šių Taisyklių reikalavimai taikomi: Po m.

sistemos prekybos strategija

Veiklos vykdytojo prašymu šios Taisyklės gali būti pradėtos taikyti anksčiau negu nurodyta šių Taisyklių 76 punkte, tačiau ne anksčiau kaip nuo m.

Kurą deginantys įrenginiai, kurių nominalus šiluminis galingumas didesnis kaip 50 MW. Naftos ir dujų perdirbimo įrenginiai. Kokso krosnys. Anglies dujofikavimo ir suskystinimo įrenginiai.

chia coin pool calculator

Metalų gamyba ir apdirbimas 2. Metalo rūdos įskaitant sulfidinę rūdą kalcinavimo arba kaitinimo įrenginiai. Įrenginiai ketui arba plienui pirminio arba antrinio lydymoįskaitant nepertraukiamą liejimą, gaminti, kurių pajėgumas didesnis kaip 2,5 tonos per valandą.

Juodųjų metalų apdirbimo įrenginiai: 2. Juodųjų metalų liejyklos, kurių gamybos pajėgumas didesnis kaip 20 tonų per dieną. Įrenginiai: 2. Įrenginiai, kurių dengimo vonių tūris didesnis kaip 30 m3, metalų ir plastinių medžiagų paviršiams apdoroti elektrolizės arba cheminiais procesais.

Document 52015PC0337

Naudingųjų iškasenų pramonė 3. Įrenginiai, cemento klinkeriui gaminti rotacinėse krosnyse, kurių gamybos pajėgumas didesnis kaip tonų per dieną, arba kalkėms rotacinėse krosnyse, kurių gamybos pajėgumas didesnis kaip 50 tonų per dieną, arba kitose aukštakrosnėse, kurių gamybos pajėgumas didesnis kaip 50 tonų per dieną.

Įrenginiai asbestui ir produktams iš asbesto gaminti. Įrenginiai stiklui, įskaitant ir stiklo pluoštą, kurių lydymo pajėgumas didesnis kaip 20 tonų per dieną, gaminti.

warning.outdated.title

Įrenginiai mineralinėms medžiagoms lydyti, įskaitant mineralinio pluošto gamybą, kurių lydymo pajėgumas didesnis kaip 20 tonų per dieną. Chemijos pramonė Gamyba pagal šioje dalyje apibrėžtų veiklos rūšių kategorijas yra medžiagų arba medžiagų grupių, išvardytų 4. Chemijos įrenginiai pagrindinėms organinėms cheminėms medžiagoms gaminti: 4.

Chemijos įrenginiai pagrindinėms neorganinėms cheminėms medžiagoms gaminti: 4. Chemijos įrenginiai fosforo, azoto arba kalio trąšoms paprastoms ar kompleksinėms gaminti.

Aktualijos

Chemijos įrenginiai pagrindiniams augalų apsaugos produktams ir biocidams gaminti. Įrenginiai, kuriuose pagrindiniams farmacijos produktams gaminti naudojami cheminiai arba biologiniai būdai. Chemijos įrenginiai sprogmenims gaminti.

rublio valiutos kurso forex

Atliekų tvarkymas Nepažeidžiant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Žin. Įrenginiai pavojingoms atliekoms šalinti arba joms naudoti,kaip nustatyta, pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse Žin. Įrenginiai nepavojingoms atliekoms šalinti pagal Atliekų tvarkymo ir Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus, kai pajėgumas didesnis kaip 50 tonų per dieną.

Sąvartynai, priimantys daugiau negu 10 tonų atliekų per dieną, arba kurių bendras pajėgumas didesnis kaip 25 tonų, išskyrus inertinių atliekų sąvartynus.

Prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemos eilės. Sumažėjo 60%

Atliekų tvarkymas Nepažeidžiant Atliekų tvarkymo įstatymo Žin. Kitos veiklos rūšys 6. Pramonės įmonės, kuriose gaminama: 6. Įmonės, kuriose atliekamas pirminis pluošto arba tekstilės apdorojimas plovimas, balinimas, merserizavimas arba dažymas ir kurių apdorojimo pajėgumas didesnis kaip 10 tonų pluošto per dieną.

Meus livros favoritados de 2021+ tenho o meu livro da vida!

Kailių ir odų rauginimo įmonės, kurių apdorojimo pajėgumas didesnis kaip 12 tonų gatavos produkcijos per dieną. Žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmonės: 6. Gyvulių skeletų ir atliekų šalinimo arba perdirbimo įrenginiai, kurių darbo pajėgumas didesnis kaip 10 tonų per dieną. Intensyvaus paukščių arba kiaulių auginimo įrenginiai, kuriuose yra daugiau kaip: 40 vietų paukščiams, 2 vietų mėsinėms kiaulėms daugiau kaip 30 kgarba vietų paršavedėms. Įrenginiai, kuriuose, prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemos eilės organinius tirpiklius, atliekamas medžiagų, daiktų arba gaminių paviršiaus apdorojimas - taurinimas, šlichtinimas, dengimas, riebalų šalinimas, atspariu vandeniui darymas, klijavimas, dažymas, valymas arba impregnavimas ir kurių vartojimo pajėgumas didesnis kaip kg per valandą arba didesnis kaip tonų per metus.

Įrenginiai, kuriuose gaminama anglis perdegta anglis arba elektografitas deginimo arba grafitizacijos būdu. Pastabos: 1. Jei vienas veiklos vykdytojas tame pačiame įrenginyje arba toje pačioje vietoje vykdo keletą veiklos rūšių, išvardytų po viena paantrašte, tai tokių veiklos rūšių pajėgumai sumuojami.

Ar esamas įrenginys priskirtinas prie 1-ojo priedo įrenginių, kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia veiklos vykdytojas derybose su leidimą išduodančia institucija.