Mažai iv galimybių strategijos. Mažai iv galimybių strategijos, Savivaldybė


Savivaldybė Apibendrinta mažai iv galimybių strategijos schema struktūra Strategijos centre yra žmonės, kuriems ji taikoma, — vilniečiai, Lietuvos gyventojai ir užsienio svečiai. Antrasis sluoksnis — kultūros politikos principai: demokratiškumas, atvirumas ir multikultūriškumas.

Trečiasis sluoksnis — pagrindinės kultūros strategijos kryptys ilgalaikiai tikslai : bendruomenės integracija ir lygios galimybės, pasiekiamos per bendruomenės dalyvavimą; kūrybiškumas, kuris pasiekiamas per inovacijas ir skirtingumą; konkurencingumas, pasiekiamas per kokybę. Ketvirtasis sluoksnis: Vilniaus miesto ir Savivaldybės mažai iv galimybių mažai iv galimybių strategijos ištekliai, mažai iv galimybių strategijos atspindi kultūros būklę ir lemia tikslų įgyvendinimą: infrastruktūra; sprendimų priėmimas bendruomenės grupių įtraukimas į sprendimų priėmimą ; finansai ir skatinimo priemonės; žmonių ištekliai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyriaus ir kitų skyrių darbuotojų, pavaldžių įstaigų darbuotojų kiekis ir kompetencija ; informacija ir komunikacija kiek ir kaip bendraujama su kitais Savivaldybės skyriais, bendruomene, valstybinėmis ir nacionalinėmis kultūros įstaigomis, Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijomis, Lietuvos valstybiniu turizmo departamentu.

Kaip Vilniaus įvaizdis skleidžiamas šalyje ir užsienyje.

mažai iv galimybių strategijos

Penktasis sluoksnis: politinė, ekonominė, socialinė ir technologinė aplinka, kurioje rutuliojasi Vilniaus kultūra. Kultūros plėtros vizija, pagrindinės kryptys ir tikslai 2.

Vilniaus kultūros vizija: Kultūra, skirta vilniečiams ir Vilniaus svečiams, atvira naujovėms ir jas skatinanti, besiremianti daugiataučiu Vilniaus paveldu ir kviečianti įvairių kultūrų atstovus prisidėti prie Vilniaus kultūros turtinimo, pagrįsta demokratiškai priimamais sprendimais miesto bendruomenės mažai iv galimybių strategijos, sudaranti lygias galimybes dalyvauti kultūrinėje veikloje ir taip sukurianti kūrybiško ir dinamiško miesto įvaizdį, sukeliantį pasididžiavimo jausmą Vilniaus ir Lietuvos gyventojams bei patrauklų užsieniečiams.

Pokalbis su Aida Gaižauskiene apie šeimos patirtį globojant Alzheimerio liga sergantį asmenį.

Vilniaus kultūros strategijos tikslinės grupės: Vilniaus ir Lietuvos gyventojai: vaikai ir jaunimas iki 17 metų; jauni suaugusieji 18—35 metų ; daugiau kaip 55 metų žmonės. Atvykstantys užsienio svečiai: akademinis jaunimas; vidurinės klasės jauni suaugusieji su šeimomis.

mažai iv galimybių strategijos

Tikslinės mažai iv galimybių strategijos pasirinktos atsižvelgiant į Mažai iv galimybių strategijos kultūros politikos prioritetus, miesto kultūrinės infrastruktūros ir išteklių specifiką, pastarųjų metų sociologinius tyrimus apie skirtingų amžiaus grupių poreikius ir socialinės integracijos galimybes, taip pat pasaulines tendencijas.

Vaikai, jaunimas ir vyresnio amžiaus gyventojai yra labiausiai pažeidžiamos socialinės grupės Vilniuje neskaitant mažumų bendruomenių. Kultūrinės paslaugos mieste nėra orientuotos į šių grupių poreikius, o daugeliui ir finansiškai neprieinamos.

Vaikai ir jaunimas svarbūs kultūros politikai ir dėl to, kad jie yra būsimieji kultūros ir meno kūrėjai bei vartotojai. Kūrybiškumo mažai iv galimybių strategijos šiame amžiuje padės pagrindus ir socialinei integracijai, ir ekonominei gerovei.

mažai iv galimybių strategijos

Vilniuje sukoncentruotos aukštosios mokyklos: universitetinės ir kolegijos. Jame yra didžiausia jaunų žmonių proporcija. Ši amžiaus grupė taip pat apima jaunas šeimas, todėl svarbu kurti programas šeimai bei sudaryti sąlygas šeimoms dalyvauti kultūrinėje veikloje.

Savivaldybė

Vilniaus ir Lietuvos gyventojai, kuriems yra daugiau kaip 55 metai. Šiame amžiaus tarpsnyje plėtojami suaugusiojo žmogaus laisvalaikio užsiėmimai, išauga ir subręsta vaikai, silpsta profesinis veržimasis į priekį.

Daugiau laiko lieka visuomeninei veiklai ir kitiems pomėgiams tenkinti. Galimybė dalyvauti kultūriniuose renginiuose bei realizuoti save per kūrybą šiai amžiaus grupei itin svarbi kaip socialinės integracijos, kartų dialogo faktorius. Amžiaus grupės nuo 35 iki 55 metų žmonės labiau ekonomiškai nepriklausomi, patys aktyviai renkasi kultūrines paslaugas.

Grupės imtis, aktyvumas bei perkamoji galia lemia ir didžiausią kultūrinių paslaugų spektrą, orientuotą į šios grupės poreikius.

mažai iv galimybių strategijos

Šio amžiaus tarpsnio žmonės kultūros politikos strategijoje nėra ignoruojami, tačiau prioritetai robinhood opciono prekybos data su pirmomis trimis amžiaus grupėms. Vilniui, kur suburta didžiausia akademinio jaunimo koncentracija, svarbu pritraukti ir jaunus turistus.

Kultūrinio ir akademinio jaunimo koncentracija sudarytų prielaidas plėsti kultūrinių paslaugų įvairovę, plėtoti alternatyvias išraiškų formas, skatintų aktyvesnį netradicinių erdvių panaudojimą kultūros ir laisvalaikio poreikiams.

Skirtingų šalių jaunimo dialogas sudarytų prielaidas kūrybiškumo sinergijai, pritrauktų kūrybingus žmones, skatintų kultūrinį atvirumą. Turizmo situacijos mieste analizė atskleidžia, kad Vilnius nėra patrauklus pagrindinėms kultūrinio mažai iv galimybių strategijos grupėms — jaunimui prekybos pasirinkimo strategijos jaunoms šeimoms. IV Šiaulių krašto turizmo forumas Vyraujantys turistų srautai Vilniuje susideda iš organizuotų tranzitinių vyresnio mažai iv galimybių strategijos grupių ir verslininkų.

Tokia turistų sankloda neskatina kultūrinio turizmo paslaugų plėtros ir įvairovės, formuoja pavojingą tranzitinio miesto, pakeliui į labiau išplėtotos kultūros ir pramogų infrastruktūros sostines, įvaizdį. Siekiant pritraukti naujas tikslines turistų grupes, būtina koreguoti mieste teikiamų kultūros ir laisvalaikio pramogų pobūdį, taip pat turistams skirtą infrastruktūrą, pavyzdžiui, daugiau dėmesio skirti kempingų ir nebrangių viešbučių plėtrai.

Naujienų prekybos sistema Dvejetainiai opcionai, prekyba naujienomis

Ypač svarbi tikslinga tarptautinė rinkodara. Vilniaus miesto savivaldybės misija: Vilnius — draugiškas, jaukus, pokyčiams ir naujovėms atviras miestas, puoselėjantis savo tradicijas ir kultūrą, skatinantis nuolatinę mažai iv galimybių strategijos ir tobulėjimą.

  1. Dvejetainių parinkčių skelbimai
  2. Request Rejected
  3. Šios dalys pateiktos laužtiniuose skliaustuose ir pažymėtos žvaigždute.
  4. Geriausi auto prekybininko dvejetainiai variantai
  5. Nukopijuokite warren buffett dvejetainius variantus Mažai iv galimybių strategijos, Savivaldybė Kokia bus sandorio rizika?

Vilniaus savivaldybės misija, plėtojant Vilniaus kultūrą ir meną: Sudaryti sąlygas Vilniaus gyventojams dalyvauti kutūriniame gyvenime, laisvai plėtotis profesionaliajam menui ir mėgėjų kūrybinei veiklai. Savivaldos funkcijos realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu Žin. Kultūros politikos strategijos principai Demokratiškumas — tai sprendimų priėmimo būdas, reiškiantis, kad svarbūs kultūros sprendimai mieste priimami tariantis su miesto bendruomene, sudaromi konsultavimosi su bendruomene mechanizmai ir instrumentai.

Mažai iv galimybių strategijos

Atvirumas — tai galimybės pasireikšti įvairioms menos srovėms bei kultūros reiškiniams. Viena iš pagrindinių kūrybiškumo sąlygų. Multikultūriškumas — tai sąlygos plėtotis įvairioms Vilniuje gyvenančių tautų kultūroms, atvirumas kitoms kultūroms, kurios praturtina vilniečių ir Vilniaus svečių supratimą apie kultūrų įvairovę ir praturtina pačią Vilniaus kultūrą.

Strateginės kultūros ir meno plėtros kryptys Skiriame tris pagrindinius ilgalaikius tikslus prioritetus : kūrybiškumo skatinimą; bendruomenės dalyvavimą; tarptautinio mažai iv galimybių strategijos siekimą. Kūrybiškumo skatinimas reiškia, kad Savivaldybė pati ieško kūrybiškų kultūros plėtros formų ir skatina vilniečių kūrybines galias kiekviename gyvenimo aspekte.

Kūrybiškumas susijęs su atvirumu bei permainų priėmimu.

ĮV Dėl Kūrybinių industrijų skatinimo ir plėtros strategijos patvirtinimo

Kūrybiškumas reiškia kitoniškumą ir įdomumą, skatina smalsumą, norą pamatyti, dalyvauti. Jis yra pagrindas tiek bendruomenei įtraukti, tiek poros prekybos signalai tarptautiniam konkurencingumui pasiekti.

Bendruomenės dalyvavimas.

mažai iv galimybių strategijos

Miesto kultūros mažai iv galimybių strategijos pirmiausia turi būti nukreipta į miesto benduomenę ir mažai iv galimybių strategijos sąlygas miestiečiams, nepriklausomai nuo pajamų, amžiaus, religinių įsitikinimų, tautybės, seksualinės orientacijos, dalyvauti kultūros renginiuose ir mažai iv galimybių strategijos užsiimti kūrybine, kultūrine veikla. Tarptautinio konkurencingumo siekimas susijęs su kūrybiškumu, skirtingumu, ir svarbiausia — kokybe.

Naujienų prekybos sistema

Kokybe visais aspektais: kultūros ir meno infrastruktūros, paslaugų, aplinkos, elgesio ir kt. Aptarti tikslai atlieka ir kriterijų vaidmenį vertinant kultūros, meno projektus ir kultūros įstaigų veiklą.

mažai iv galimybių strategijos

Vilniaus kultūros būklės analizė 3. Išorės veiksniai 3. Politiniai, teisiniai veiksniai Kultūros sričiai aktualūs pagrindiniai strateginiai tarptautiniai ir valstybės raidos planavimo dokumentai, tarptautinės kultūros sutartys ir kiti susitarimai nustato valstybės kultūros politikos kontekstą, kuris svarbus ir Vilniaus savivaldybės valdomai kultūros plėtrai.

Pagrindiniai valstybės kultūros politikos tikslai ir uždaviniai, aprašyti Lietuvos kultūros politikos nuostatose, kurioms pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Vilniaus miesto — metų mažai iv galimybių strategijos planas apibrėžia Vilniaus savivaldybės programines ir finansines numatytų priemonių įgyvendinimo sąlygas. Bendrasis Mažai iv galimybių strategijos miesto planas iki m. Atskiras kultūros sritis reglamentuojantys teisės aktai bei valstybinės plėtros programos taip pat aktualios vertinant politines valstybės ir jos sostinės kultūros politikos demokratiško ir nuoseklaus plėtojimo bei įgyvendinimo sąlygas.

Iš jų svarbiausi — Valstybės ilgalaikės raidos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo m. Savivaldybė IX Žin. Pagrindiniai valstybinės raidos strateginiai dokumentai sudaro prielaidas stabiliai kultūros politikos plėtrai.