Darbo pradžia pakuotė elektros kaukės


Laikykitės jų. Išsaugokite originalią eksploatavimo instrukciją, kad galėtumėte vėliau ja pasinaudoti arba perduoti kitam savininkui. Be naudojimo instrukcijoje pateikiamų nurodymų taip pat reikia laikytis bendrųjų įstatymus leidžiančiųjų institucijų nurodymų dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos ir saugos. Rizikos lygiai Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

Saugos nurodymai Dirbdami su gyvatvorių žirklėmis privalote taikyti specialias saugos priemones ir laikytis taisyklių, nes naudojant gyvatvorių žirkles kyla sužeidimo pavojus. Be minėtų saugos nurodymų taip pat laikykitės šalyje galiojančių saugos ir kvalifikacijos reikalavimų pvz. Nacionaliniais reikalavimais taip pat gali būti ribojamas grandininių pjūklų naudojimo laikas tam tikru paros ar metų laiku.

Atkreipkite dėmesį į vietos reikalavimus. Jei saugos nurodymų ir instrukcijų nebus kruopščiai laikomasi, gali kilti elektros smūgis ir arba sunkūs sužalojimai.

kriptovaliuta kursas

Visus saugos nurodymus ir instrukcijas išsaugokite ateičiai. Darbo vietos sauga Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų visada švari ir gerai apšviesta. Netvarkingose arba neapšviestose darbo vietose gali įvykti nelaimingų atsitikimų. Su elektriniu įrankiu nedirbkite potencialiai sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų ar dulkių.

Siūlome darbo pradžia pakuotė elektros kaukės

Elektriniai įrankiai sukelia kibirkščių, nuo kurių dulkės ar garai gali užsidegti. Kai elektriniu įrankiu naudojatės, neleiskite artintis vaikams ir kitiems asmenims. Tai jus gali blaškyti ir galite prarasti prietaiso kontrolę. Elektrinė sauga Elektrinio įrankio elektros kištukas turi atitikti kištukinį lizdą. Kištuko jokiu būdu negalima keisti. Kartu su įžemintais elektriniais įrankiais nenaudokite jokių kištukinių adapterių.

Jei naudosite nepakeistą kištuką ir tinkamą kištukinį lizdą, sumažės elektros smūgio pavojus. Nesilieskite prie įžemintų paviršių, pvz. Jei jūsų kūnas yra įžemintas, kyla didesnis elektros smūgio pavojus. Elektrinius įrankius saugokite nuo lietaus ir drėgmės. Jei į elektrinį įrankį patektų vandens, padidėtų elektros smūgio pavojus. Kabelį naudokite tik pagal paskirtį; jo nenaudokite elektriniam įrankiui kelti, pakabinti ir už jo nelaikykite, kai kištuką traukiate iš kištukinio lizdo.

Kabelį laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių, alyvos, aštrių briaunų arba judančių prietaiso dalių. Dėl pažeisto ar susipainiojusio jungiamojo kabelio padidėja elektros smūgio pavojus. Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokį ilginamąjį kabelį, kuris taip pat tinka naudoti lauke.

Naudojant lauke tinkamą naudoti ilginamąjį kabelį sumažėja elektros smūgio pavojus.

dvejetainis variantas paypal

Jei elektrinį įrankį neišvengiamai tenka naudoti drėgnoje vietoje, naudokite jungtuvą su liekamosios srovės apsaugu. Naudojant jungtuvą su liekamosios crypto go apsaugu sumažėja elektros smūgio pavojus.

finansinio turto dvejetainiai pasirinkimo sandoriai

Asmenų sauga Dirbdami su elektriniu įrankiu būkite atidūs, dėmesį sukaupkite į atliekamą darbą ir darbo pradžia pakuotė elektros kaukės sveika nuovoka. Elektrinio įrankio nenaudokite, kai esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio ar vaistų.

Kai naudojatės elektriniu įrankiu, dėl vienos neatidumo akimirkos galite patirti rimtų sužalojimų. Dėvėkite asmenines oksfordo universiteto strategija ir naujovės priemones ir visada nešiokite apsauginius akinius.

Dėvint asmenines apsaugos priemones pvz. Venkite atsitiktinio paleidimo. Prieš elektrinį įrankį jungdami prie maitinimo šaltinio ir arba akumuliatoriaus blokokeldami ar nešdami įsitikinkite, kad jis išjungtas. Jei elektrinį įrankį nešdami pirštą laikote ant jungiklio arba įjungtą prietaisą prijungiate prie maitinimo šaltinio, gali įvykti nelaimingas atsitikimas. Prieš elektrinį įrankį įjungdami pašalinkite reguliavimo įtaisą arba veržliaraktį. Sukamojoje prietaiso dalyje esantis įrankis arba raktas gali sužeisti.

prekybos žvakidėmis dienos strategijos

Venkite nenormalios kūno padėties. Stenkitės tvirtai stovėti ir visą laiką išlaikykite pusiausvyrą. Šitaip netikėtose situacijose elektrinį įrankį galėsite geriau kontroliuoti. Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite palaidų drabužių ar papuošalų. Saugokite, kad plaukai, drabužiai ir avalynė nebūtų arti besisukančių dalių. Laisvi drabužiai, pirštinės, papuošalai ar ilgi plaukai gali pakliūti tarp judančių dalių. Jei galima sumontuoti dulkių išsiurbimo ir surinkimo prietaisus, įsitikinkite, kad jie tinkamai prijungti ir naudojami.

Naudojant dulkių išsiurbimo prietaisą galima sumažinti dulkių keliamus pavojus. Elektrinio įrankio naudojimas ir priežiūra Prietaiso neperkraukite. Naudokite jūsų atliekamam darbui tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu darbą atliksite geriau, saugiau ir neviršysite nustatyto galios diapazono. Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu. Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti arba išjungti, yra pavojingas ir jį būtina sutaisyti.

Prieš prietaisą reguliuodami, keisdami priedus arba prietaisą sandėliuodami, kištuką ištraukite iš lizdo ir arba pašalinkite akumuliatoriaus bloką. Jei bus imamasi šių atsargumo priemonių, prietaisas nebus įjungtas atsitiktinai.

Nenaudojamus elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prietaisu neleiskite naudotis žmonėms, kurie su juo nėra susipažinę arba nėra perskaitę šių nurodymų.

Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys. Elektrinį prietaisą kruopščiai prižiūrėkite.

Patikrinkite, ar judančios dalys tinkamai veikia ir nestringa, ar nėra sulūžusių arba pažeistų dalių, kurios turėtų įtakos elektrinio įrankio veikimui. Prieš prietaisą naudodami pasirūpinkite, kad pažeistos dalys būtų pakeistos. Dažna nelaimingų atsitikimų priežastis yra prasta elektrinių įrankių priežiūra. Pasirūpinkite, kad pjovimo įrankiai būtų aštrūs ir švarūs. Kruopščiai prižiūrimi pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stringa ir juos lengviau valdyti.

Elektrinį įrankį, priedus, antgalius ir kt.

HGE 18-45 Battery

Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamą užduotį. Jie elektriniai įrankiai bus naudojami ne pagal numatytą paskirtį, gali susidaryti pavojingų situacijų. Akumuliatoriaus bloko naudojimas ir priežiūra Akumuliatoriaus bloką įkraukite tik naudodami gamintojo patvirtintus įkroviklius. Naudojant įkroviklius, kurie nėra pritaikyti atitinkamam akumuliatoriaus blokui, gali būti sukeliamas gaisras. Prietaisą naudokite tik su tinkamu akumuliatoriaus bloku. Naudojant kitus akumuliatoriaus blokus galima susižeisti ir gali kilti gaisro pavojus.

Nenaudojamo akumuliatoriaus bloko nelaikykite šalia sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų arba kitų smulkių metalinių daiktų, kurie gali sukelti trumpąjį kontaktų jungimą. Trumpasis sujungimas gali sukelti gaisrą arba sprogimą. Tam tikromis aplinkybėmis iš akumuliatoriaus bloko gali ištekėti skystis.

Šią savaitę: sankcijos Minskui, medicininės kaukės, Latvija, Bidenas-Xi, Kuba

Venkite sąlyčio su skysčiu. Jeigu neišvengtumėte sąlyčio su skysčiu, atitinkamą vietą gausiai skalaukite vandeniu. Jeigu skysčio patektų į akis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Akumuliatoriaus bloko skystis gali sukelti odos išbėrimą arba ją nudeginti.

Kaip atpažinti, ar kaukė medicininė?

Techninė priežiūra Elektrinį įrankį patikėkite remontuoti tik kvalifikuotiems specialistams, naudojantiems tik originalias atsargines dalis. Šitaip ir toliau užtikrinsite prietaiso saugumą. Gyvatvorių žirklių saugos nuorodos Jokia kūno dalimi nesilieskite prie pjaunamojo peilio. Nebandykite, veikiant peiliui, šalinti pjovimo atliekas arba prilaikyti pjaunamą medžiagą.

Įstrigusias pjovimo atliekas šalinkite tik išjungę prietaisą.

Siūlome darbo pradžia pakuotė elektros kaukės,

Neatidumo akimirka naudojant gyvatvorių žirkles gali baigtis sunkiais sužalojimais. Gyvatvorių žirkles neškite už rankenos, kai peilis nejuda. Gabendami arba sandėliuodami gyvatvorių žirkles visuomet užmaukite apsauginį gaubtą. Atidus elgesys su prietaisu sumažina susižalojimo peiliu pavojų. Elektrinį įrankį laikykite tik už izoliuotų rankenos paviršių, nes pjaunamasis peilis gali prisiliesti prie po danga nutiestų elektros laidininkų.

Pjovimo peilio kontaktas su įtampą turinčia linija metalinėse prietaiso dalyse gali sudaryti įtampą ir sukelti elektros smūgį.

Dirbdami laikykitės atokiai nuo jūsų darbo zonoje esančių vamzdynų ir kabelių. Dirbant pjovimo peilis gali perpjauti vamzdynus ir kabelį. Saugusis eksploatavimas PAVOJUS Įrenginį naudoti draudžiama, jeigu žmonės, visų pirma vaikai arba gyvūnai, stovi arčiau kaip 15 metrų, nes kyla pavojus, kad pjovimo peilis gali sviesti daiktus.

Prieš imdamiesi darbo atidžiai apžiūrėkite darbo zoną, ar joje nėra akmenų, lazdų, metalo, vielų, kaulų arba žaislų ir juos pašalinkite.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia: raginti prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką; skatinti kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę; kurstyti karą ar neapykantą, tyčiotis, niekinti, kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu; platinti, propaguoti ar reklamuoti pornografiją, taip pat propaguoti ir ar reklamuoti seksualines paslaugas, lytinius iškrypimus; propaguoti ir ar reklamuoti žalingus įpročius ir narkotines ar psichotropines medžiagas.

ĮSPĖJIMAS Šis remonto rinkinys nėra pritaikytas, kad juo galėtų naudotis asmenys su ribotais fiziniais, sensoriniais arba protiniais gebėjimais arba nepakankama patirtimi ir arba nepakankamomis žiniomis. Prietaisą naudokite tik tuo atveju, jeigu užtikrinamas tinkamas apšvietimas. ĮSPĖJIMAS Išjunkite darbo pradžia pakuotė elektros kaukės, išimkite akumuliatoriaus bloką ir įsitikinkite, ar visos judamosios dalys yra visiškai darbo pradžia pakuotė elektros kaukės prieš imdamiesi nustatyti pjovimo įtaiso darbinę padėtį prieš imdamiesi valyti prietaisą arba prieš pašalindami blokavimo įtaisą Nepalinkite prietaiso be priežiūros.

Prieš imdamiesi keisti priedų dalis. Venkite sąlyčio su pjovimo įtaisais. Plaštakos ir pirštų nekiškite tarp pjovimo įtaisų arba į tokią padėtį, kurioje jie gali būti nupjauti arba suspausti.

The Great Gildersleeve: Gildy's New Car / Leroy Has the Flu / Gildy Needs a Hobby

Neperdarykite kaip nors prietaiso. ATSARGIAI Klausos apsaugos priemonės gali apriboti jūsų gebėjimą išgirsti įspėjamuosius signalus, todėl atsižvelkite į galimus greta jūsų darbo zonos gresiančius pavojus. Dirbdami su pjovimo įtaisas avėkite nuo slydimo saugančią ir patvarią apsauginę avalynę.

prekybininko prekes prekėmis

Pasirūpinkite, kad apranga ir papuošalai visada būtų atokiai nuo prietaiso. Ilgus plaukus susiriškite. Įrenginį naudokite tik būdami sveiki ir pailsėję. Prieš vėl imdamiesi naudoti prietaisą pasirūpinkite, kad prietaisas būtų suremontuotas pagal reikalavimus.

Jeigu prietaiso nenaudojate, ant pjovimo įtaiso užmaukite peilio apsaugą, net trumpai pertraukai. Antraip, pjovimo įtaisas gali būti blokuojamas ir veikti lėčiau. Sumažinkite darbo greitį, jeigu pjovimo įtaisas yra užblokuojamas. Storas šakas ir šakeles nupjaukite rankiniu arba šakų pjūklu be variklio.

Saugi techninė priežiūra ir remontas ĮSPĖJIMAS Išjunkite variklį, išimkite akumuliatoriaus bloką ir įsitikinkite, ar visos judamosios dalys yra visiškai sustojusios: Prieš imdamiesi prietaisą valyti arba atlikdami jo techninę priežiūrą.